GRUPA EnMS

DZIAŁAMY Z ENERGIĄ

EnMS Polska

EnMS Polska

 • audyty energetyczne przedsiębiorstw
 • audyty efektywności energetycznej
 • wdrożenia systemów zarządzania energią zgodnych z wymaganiami ISO 50001
 • usługa agregacji i zarządzania redukcją popytu na energię elektryczną – Demand Side Response (DSR)
 • kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie instalacji przemysłowych: opracowanie koncepcji technicznej, projektów i uzgodnień, dostawa urządzeń wraz z montażem, uruchomieniem i obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną
http://enms.pl
EnMS Inżynieria

EnMS Inżynieria

 • modelowanie procesów i układów energetycznych
 • usługi inżynieryjne dla energetyki zawodowej
 • projektowanie i prace modernizacyjne wynikające z przeprowadzonych zaleceń i ekspertyz
 • prace badawczo rozwojowe w dziedzinie optymalizacji przebiegu i modelowania procesów
 • optymalizacja pracy kotłów i bloków energetycznych
http://inzynieria.enms.pl
energyBIS

energyBIS

 • systemy monitoringu i zarządzania energią w przedsiębiorstwach
 • systemy predykcyjne
 • analiza Big Data
 • prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie zaawansowanych systemów informatycznych wspierających przemysł
 • prace badawcze w zakresie modelowania procesów fizycznych
 • zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w systemach BMS
http://energybis.pl